Hifigeny New Baroque Showroom Hifigeny élu meilleur décorateur
Hifigeny - Luxury Furniture Paris - Alain Mansuy
Luxury baroque sofa

Luxury baroque sofa

S.1810

Baroque luxury sofa

Baroque luxury sofa

S.1800

Luxury baroque sofa

Luxury baroque sofa

S.1410-red

Baroque sofa

Baroque sofa

Atenea

Baroque luxury sofa

Baroque luxury sofa

Atenea 2P

Baroque Sofa

Baroque Sofa

Gala rose P146

Baroque luxury sofa

Baroque luxury sofa

S.1800

Baroque luxury sofas

Baroque luxury sofas

S-1800

Baroque luxury sofa

Baroque luxury sofa

1705/tec Nubuck

Baroque luxury sofa

Baroque luxury sofa

Atenea/2700

Baroque luxury sofa

Baroque luxury sofa

Electra rouge

Luxury baroque sofa

Luxury baroque sofa

Electra gris

Baroque luxury sofa

Baroque luxury sofa

Atenea

Baroque sofa

Baroque sofa

C-00111-735

Baroque panoramic sofa

Baroque panoramic sofa

Aténea d'angle

Baroque luxury sofa

Baroque luxury sofa

Atenea

Luxury baroque sofa

Luxury baroque sofa

S.1800

Baroque Corner Sofa

Baroque Corner Sofa

Alb.2462

Baroque Luxury Sofa

Baroque Luxury Sofa

S5867/01/Sissi

Baroque Sofa

Baroque Sofa

A2346-01

Baroque Sofa

Baroque Sofa

Canapé 1706/tec

Fabric baroque sofa

Fabric baroque sofa

EP.D.2039

Fabric baroque sofa

Fabric baroque sofa

EP.D.2038

Baroque Luxury Sofa Paris

Baroque Luxury Sofa Paris

A-2385/00

Luxury baroque sofa

Luxury baroque sofa

S.1800

Baroque Sofas

Baroque Sofas

Canapé 1196/tec

Baroque sofa

Baroque sofa

Petra 3

Baroque luxury sofa

Baroque luxury sofa

Petra

Baroque Sofa

Baroque Sofa

Canapé 1671/tec

Baroque Sofa

Baroque Sofa

Canapé 1688/tec

Baroque Sofas

Baroque Sofas

Canapé 1683/tec

Baroque luxury sofa

Baroque luxury sofa

Salon royal P20

Luxury baroque sofa

Luxury baroque sofa

A.2405/01

Baroque luxury sofa

Baroque luxury sofa

S.1410-blue

Baroque luxury sofa

Baroque luxury sofa

S.1855

Luxury baroque sofa

Luxury baroque sofa

Mariola S.1855/01

Luxury baroque sofa

Luxury baroque sofa

A.2510/04

Baroque atmosphere

Baroque atmosphere

Salon Randa

Luxury baroque sofa

Luxury baroque sofa

A.2363/05

Luxury baroque sofa

Luxury baroque sofa

A.2265/07

Baroque luxury sofa

Baroque luxury sofa

A.2354/25

Luxury baroque sofa

Luxury baroque sofa

A.2385/17

Baroque luxury sofa

Baroque luxury sofa

Victoria A.2353/17

Baroque Sofa

Baroque Sofa

S.1600/02

Baroque Living Room

Baroque Living Room

Salon dune

Baroque Luxury Sofa

Baroque Luxury Sofa

S.1850

Baroque lounge

Baroque lounge

Ambiance Salzburg

Baroque luxury sofa

Baroque luxury sofa

Divina

Baroque luxury sofa

Baroque luxury sofa

Divina canapé

Baroque luxury sofa

Baroque luxury sofa

Eden

Baroque luxury sofa

Baroque luxury sofa

Fashion

Baroque luxury sofa

Baroque luxury sofa

Fashion noir

Baroque luxury sofa

Baroque luxury sofa

Gilda

Baroque luxury sofa

Baroque luxury sofa

Gilda 5PL

Baroque curved panoramic sofa

Baroque curved panoramic sofa

Petra panoramique

Baroque luxury sofa

Baroque luxury sofa

Satin

Baroque luxury sofa

Baroque luxury sofa

Sophia

Baroque luxury sofa

Baroque luxury sofa

Aramis

Chesterfield sofa

Chesterfield sofa

Dv.Icon canapé

Baroque velvet sofa

Baroque velvet sofa

Victoria A.2000/02

Fabric Deco sofa

Fabric Deco sofa

Robles

Baroque sofa

Baroque sofa

Aphrodite

luxury baroque armchair

luxury baroque armchair

Petra

Louis XV style sofa

Louis XV style sofa

Valentine

Baroque sofa

Baroque sofa

Diamant

luxury baroque armchair

luxury baroque armchair

Mizar

Luxury Modern sofa

Luxury Modern sofa

Gray

Baroque Lounge

Baroque Lounge

Ambiance client

Luxury baroque sofa

Luxury baroque sofa

Victoria

Luxury baroque sofa

Luxury baroque sofa

Salon LORENA/VENETO

Luxury baroque sofa

Luxury baroque sofa

MG-Deluxe

Baroque luxury lounge

Baroque luxury lounge

Ambiance salon de luxe

Luxury baroque sofa

Luxury baroque sofa

S.1120/01

Luxury baroque lounge

Luxury baroque lounge

Ringo ambiance

Baroque lounge

Baroque lounge

Ambiance salon atenea